ABOUT

CONTACT US

ORD Fine Wines Group Hong Kong
  • 3/F Leahander Centre, 28 Wang Wo Tsai Street, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong
  • (852) 2408-8320
  • (852) 8343-5737
ORD Fine Wines Cellar Beijing
  • Shop 11 L2, Parkview Green, 9 Dong Da Qiao Road, Chaoyang District, Beijing, China
  • (86) 10-5690-7718
  • (86) 10-5690 7719
ORD Fine Wines Cellar Zhongshan
  • Baocuiyuan Shop 38, 33 Xing Gong Lu, Shaxi Town, Zhongshan, Guangdong, China
  • (86) 760-8863-5332
  • (86) 760-8863-5332

Online Enquiry

Please complete the following information

* Compulsory fields